Asgari Ücret 2018 yılında ne kadar olacak?

Bu yazımızda özel güvenlik ve temizlik hizmetleri'nin maliyetlerini çok yakınen ilgilendiren bir konuya; asgari ücretin 2018 yılı için olan tahminlerine değineceğiz. Mâlum, yeni asgari ücret agi dahil olarak son dakika gelişmesi şeklinde açıklanmadan evvel “asgari ücret 2018’de ne kadar olur? Ne kadar olacak? Ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?” diye kendi kendimize sorarken zaman hızla geçmekte 2018 asgari ücret son dakika gelişmesi olarak açıklanmadan ve geçmiş yıllardan bu yana olan artış nispetleri gözönüne alınıp güçlü bir zeminde tahmin yapılabilir.

Her ne kadar asgari ücret 2017 yılı için bir önceki yılın son günlerinde açıklanmış ve üzerinden çok uzun zaman geçmemiş olsa da, daha önceki yıllarda artış oranlarındaki istatistiklere bakarak 2018 yılı için oluşacak olan asgari ücret doğru şekilde tahmin edilebilir. Asgari ücret 2018 ise aralık 2017’de hükümet, işçi ve işveren sendikalarının iştirak edeceği asgari ücret tespit komisyonunda ele alınıp yeni asgari ücret olarak karara bağlanacaktır, ki bu da “2018 asgari ücret ne zaman belli olacak” sorusunun cevabı niteliğindedir.

Konu başlığımız olan asgari ücretle alakalı 2018 yılı tahmini üzerine düşüncelerimizi belirtelim. Bu önemli ücret artışı 2019 yılına kadar değşmeyip sabit kalacağı beklenmektedir. Geçmiş dönemlerdeki asgari ücretin son 10 tutarına ve bu tutarların bir önceki yıllara kıyasla artış oranına bakılacak olursa bir artış serisi ortaya çıktığı görünecektir; -her ne kadar beşerì ve ekonomik tahminler birçok değişkene ve kontrol edilemez konjoktörel siyasi tercihlere bağlı olsa da en iyi fikri yine istatistik bilimi vermektedir.

Aşağıdaki tablo asgari ücretin son 10 yıldaki değişimini göstermektedir.

Son 10 yıldaki Brüt Asgari Ücret Artışları 

YILLAR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brüt Asgari Ücret

638,70

693

760,50

837

940,50

1.021,50

1.201,50

1.273,50

1647

1.777,50

Değişim

 

%9

%10

%10

%12

%9

%11

%12

%29

%8

 

 

 

 

 

 

 

Bu artış serisindeki ortalamayı 2016 yılı bozmaktadır, ki o yıl Türkiye kısa aralıklarla 2 genel seçim yaşamış ve asgari ücret artışın siyasi partilerin seçim vaadlerinin başında gelmiştir. Bu yüzden brüt asgari ücret artış oranlarında ilgili yılda olan büyük sapmalı artış, siyasi olarak düşünülmeli ve seriyi bozduğu düşünelerek  dikkate alınmamalıdır. 

Yukarıdakilerden bahisle Türkiye'de asgari ücretteki artışın son yıllarda ortalama %9 nispetinde artış gösterdiği görünmektedir. Asgari ücret 2018 için ne kadar olur ya da olacak tahminimizi %9 oranında bekleyebiliriz ki bu da  brüt asgari ücretin 1 Ocak 2018'den itibaren yaklaşık brüt 1.940₺ net 1.532₺ (agi: asgari geçim indirim dahil) olacağı anlamına gelmektedir. Özel güvenlik, temizlik ve buna benzer hizmet sektörlerini çok yakından ilgilendiren asgari ücret; 2018 yılında tahminlerimiz istikametinde artarsa brüt ve net asgari ücreti oluşturan kalemler 2018 senesinde aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Asgari Ücret 2018 Yılı Tablosu (Tahmin):


2018 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi )
 

Brüt Ücret

1.940 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

271,60 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

19,40 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.648,98 TL

Gelir Vergisi

247,34 TL

Damga Vergisi

14,72 TL

Kesintiler Toplamı

553,07 TL

Asgari Geçim İndirimi 
(Bekâr ve Çocuksuz)

145,50 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)
(Bekar ve Çocuksuz)

1.532,40 TL

 

Yukarıdaki tablonun 2018 yılı asgari ücret ve asgari ücretle ilgili yasal kesintiler için tahmin olduğu, kesin meblağların 2017 aralık toplanacak asgari ücret tespit komisyonunca ilan edileceğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

 

Eğer ki yukarıdaki tablo isabetli çıkarsa; 2017 senesi için 2.177,40 TL olan işveren maliyeti 2018 asgari ücrete paralel 2.376,50 ₺’ye çıkacak ve 2.500 TL olan sınıra bir adım daha yaklaşmış olacaktır. Bu yukarıda anlatılan 2018 yılına ait asgari ücret artış tahmini görüşler ve tablolar doğrultusunda gerçekleşecek olur ise asgari ücrette 2018 yılına girerken brütte yaklaşık 162 TL kadar nette ise yaklaşık 128 TL kadar ücret artışı gündeme gelecektir. Tabii bu asgari ücretteki bu artış nette ücret yanında diğer yasal yüklere özellikle sosyal güvenlik (sgk) ve vergi konularında hem çalışana hem de işveren üzerine yığılacaktır. Bahse konu tüm kalemler ve tahmin edilen ve de gerçekleşen asgari ücret artışlarının bir kez artması ve 2018 senesi boyunca 2019 yılı başına kadar yürürlükte kalması yüksek biçimde olasıdır.

Asgari ücret tespit komisyonundan ne çıkarsa çıksın; bizlerin de RO GRUP GÜVENLİK ve KORUMA HİZMETLERİ A.Ş. olarak yer aldığımız özel güvenlik sektörüne, tüm çalışanlarımıza ve yüzbinlerce özel güvenlikçiye ve tüm memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz.

 

 

Küçükbakkalköy Mh. Fevzi Paşa Cd. No:45/14 Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 (216) 577 21 60
Faks: Array

iletisim@rogroup.com.tr